Veilig werken met de bosmaaier

Veilig werken met de bosmaaier

Inleiding:

De bosmaaier is een onmisbaar hulpmiddel om kleine oppervlakten of randen te maaien. In de groenvoorziening is de bosmaaier één veel gebruikt apparaat. Juist de routine van het hanteren van de bosmaaier maakt dat de gebruiker nonchalanter omgaat met dit apparaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een moment van onoplettendheid kan al letsel veroorzaken.

Werken met de bosmaaier brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het lijkt ongevaarlijk maar niets is minder waar. Door onzorgvuldig gebruik van de bosmaaier kan ernstig letsel worden veroorzaakt. Denkt u maar eens aan opspattende stenen, de verkeerde gebruikshouding of oogletsel door onzorgvuldig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid en geïnstrueerd aan het werk te gaan. Daarnaast kan de werknemer bloot worden gesteld aan:  lawaai,  trillingen, schadelijke stoffen zoals o.a. uitlaatgassen en stof.

De Arbowet schrijft dan ook voor dat medewerkers die dit soort apparaten gebruiken regelmatig geïnstrueerd moeten worden over het gebruik hiervan.

Doelgroep:

Deze veiligheidstraining is speciaal bedoeld voor bedieners van bosmaaiers die 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van bedieningsvaardigheden.

Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het opleidingstraject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

LET OP: Deze training kan ook in het Pools worden verzorgd.

Doelstelling van de veiligheidstraining:

De werknemer wordt tijdens de training bekend en vertrouwd gemaakt met het veilig en verantwoord werken met de bosmaaier en men leert hoe de risico’s tijdens het werken beperkt kunnen worden.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-voorschriften met betrekking tot het veilig en verantwoord gebruiken van een bosmaaier.

Inhoud van de training:

  • Arbowetgeving en veiligheid
  • Vaktechnisch werken met de bosmaaier
  • Dagelijks onderhoud
  • (De)montage van de maaier
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Omgevingsveiligheid
  • Praktijkoefeningen 

Lesmateriaal:

Bij aanvang van de opleiding ontvangt de cursist een hand-out.

Bijzonderheden:

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (helm met gelaatscherm, beschermende kleding, veiligheidsschoenen) dienen door de cursist zelf verzorgd te worden.

Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen gebruik gemaakt van door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde bosmaaiers.

Organisatie:

De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, u kunt dit op  één  dag laten plaatsvinden, maar ook kiezen voor 2 dagdelen. (ochtend, middag en/of avond). De cursustijden vinden plaats in onderling overleg.

Examen en certificaat:

De theorie wordt getoetst d.m.v. multiple choice vragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (bedieningsvaardigheden) van de gebruiker wordt door de instructeur beoordeeld.

Wanneer de cursisten een voldoende behalen voor zowel het theoretische als praktische deel van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Bosmaaier met het daarbij behorende veiligheidspasje.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of gebruik het contactformulier.

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veilig werken met de motorkettingzaag

Veilig werken met de Bobcat

Basis Veiligheid VCA