Veilig werken met de motorkettingzaag

Veilig werken met de motorkettingzaag

Inleiding:

Werken met een motorkettingzaag brengt enorme veiligheidsrisico’s met zich mee. De zaag draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk hierbij aan plotseling vallende takken, opverende takken en wegdraaiende of vallende bomen. Daarnaast kan de werknemer bloot worden gesteld aan:  lawaai,  trillingen, schadelijke stoffen zoals o.a. uitlaatgassen en stof.

In de groenvoorziening is de kettingzaag één van de meest gebruikte apparaten. Deze is onmisbaar voor het afkorten van takken en het vellen en verwijderen van bomen. Juist de gewoonte van het hanteren van de kettingzaag maakt dat de gebruiker nonchalanter omgaat met dit toch wel zeer gevaarlijke apparaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een moment van onoplettendheid kan levensbedreigend zijn. Werken met een motorkettingzaag brengt dus risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk om goed voorbereid en gedegen geïnstrueerd aan het werk te gaan.

De Arbowet schrijft dan ook voor dat medewerkers die dit soort apparaten gebruiken regelmatig geïnstrueerd moeten worden over het gebruik hiervan.

Doelgroep:

Deze veiligheidstraining is speciaal bedoeld voor bedieners van motorkettingzagen die 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van bedieningsvaardigheden.

Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het opleidingstraject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

LET OP: Deze training kan ook in het Pools worden verzorgd.

Doelstelling van de veiligheidstraining:

De werknemer wordt tijdens de training bekend en vertrouwd gemaakt met het veilig en verantwoord werken met een motorkettingzaag en men leert hoe de risico’s tijdens het werken beperkt kunnen worden.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-voorschriften met betrekking tot het veilig en verantwoord gebruiken van een motorkettingzaag.

Inhoud van de training:

  • Arbowetgeving en veiligheid
  • Vaktechnisch werken met de motorkettingzaag
  • Dagelijks onderhoud
  • (De)montage van de motorkettingzaag
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Scherpen van zaagkettingen
  • Omgevingsveiligheid
  • Praktijkoefeningen

Lesmateriaal:

Bij aanvang van de opleiding ontvangt de cursist een hand-out.

Bijzonderheden:

Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (helm met gelaatscherm, zaagkleding, veiligheidsschoenen) dienen door de cursist zelf verzorgd te worden.

Om aan te sluiten bij de praktijk wordt tijdens de oefeningen gebruik gemaakt van door de opdrachtgever(s) ter beschikking gestelde motorkettingzagen en zaagmateriaal.

Organisatie:

De training bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, u kunt dit op  één  dag laten plaatsvinden, maar ook kiezen voor 2 dagdelen. (ochtend, middag en/of avond). De cursustijden vinden plaats in onderling overleg.

Examen en certificaat:

De theorie wordt getoetst d.m.v. multiple choice vragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen. De praktische deskundigheid (bedieningsvaardigheden) van de gebruiker wordt door de instructeur beoordeeld.

Wanneer de cursisten een voldoende behalen voor zowel het theoretische als praktische deel van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Motorkettingzaag met het daarbij behorende veiligheidspasje.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of gebruik het contactformulier.

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veilig werken met de bosmaaier

Veilig werken met de Bobcat

Basis Veiligheid VCA