Veilig werken met de reachstacker

Veilig werken met de reachstacker

Inleiding:

Het werken met reachstackers en de specifieke arbeidsomstandigheden op meestal het haven/bedrijfsterrein kunnen grote risico’s met zich meebrengen.

De reachstacker is bedoeld voor het laden en lossen van containers en voor het verplaatsen en stapelen van containers op opslag- en overslaglocaties. Door middel van  de reachstacker worden containers op vrachtauto´s, treinwagons en opleggers gezet.

Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Reachstackers  mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

Doelgroep:

Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die een reachstacker gebruiken om op bedrijfsterreinen (zoals op- en overslagbedrijven en haventerminals) En ook voor medewerkers die in de toekomst als reachstackerchauffeur gaan werken.

Doelstelling:

In deze unieke basiscursus worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van dit specifieke transportwerktuig en overige technische voorzieningen en worden de specifieke bedieningsvaardigheden beoefend.

Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden, het gebruik van de reachstacker, en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud:

Het programma bestaat uit een praktijk gerichte veiligheidsinstructie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:

  • Bediening en controle
  • Veiligheid en Arbowetgeving
  • Stabiliteit  en hydraulica
  • Gebruiksgereed maken
  • Dagelijks onderhoud
  • Rijden en manoeuvreren
  • Signaleren van storingen
  • Beperkingen en gebruiksmogelijkheden
  • Regels met betrekking tot het verplaatsen en werken op het terrein
  • Veiligheidsinstructies

Cursusdata: 

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen  in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:

VCA Basisveiligheid

reachstacker