Magazijnbeheer

Opleiding Magazijnbeheer

Inleiding:

Goed magazijnbeheer vormt de basis voor een efficiënte goederenstroom. De opslag van goederen in magazijnen krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Dit vraagt praktijkervaring. Maar ook theoretische kennis.

De magazijnbeheerder(warehousemanager) moet, om zijn taken te kunnen uitvoeren, kennis hebben van administratieve aspecten, voorraadbeheer, veiligheid, opslagsystemen en de omgang met personeel. De magazijnbeheerder is een duizendpoot.

IMAG Opleiding & Advies biedt een praktisch georiënteerde taakgerichte cursus. De verschillende vakonderwerpen waarmee de magazijnbeheerder te maken krijgt, worden toegelicht. Tevens wordt een groot aantal opdrachten uitgewerkt om de kennis in diverse praktijksituaties te kunnen toepassen.

Doelgroep:

Magazijnbeheerders, warehousemanagers en magazijn voorlieden die verantwoordelijk zijn voor de operationele gang van zaken in het magazijn en direct leidinggeven aan een aantal magazijnmedewerkers.

Inhoud van de cursus:

  • De cursus is gericht op de taken van de doelgroep:
  • Organiseren van de ontvangst van goederen
  • Organiseren van het inslaan van goederen
  • Organiseren van het verzamelen van goederen
  • Organiseren van het verzenden van goederen
  • Beheer van voorraden
  • Uitvoeren van administratie
  • Omgaan met personeel
  • Veilig werken

Opzet van de cursus:

Iedere cursist ontvangt drie cursusboeken, waarin zowel de theorie als de praktijkopdrachten zijn opgenomen. Tijdens de taakgerichte lessen worden ook de huiswerkopdrachten behandeld en besproken.

Duur van de cursus:

De cursus wordt verzorgd in 10 dagen. Docenten met een ruime ervaring verzorgen deze dagdelen

Cursusplaats:

Afhankelijk van de woonplaats van de cursisten wordt de opleidingsplaats bepaald of als in house training bij de opdrachtgever.

Examens:

De cursus wordt afgesloten met twee schriftelijke examens. Een examen bestaat uit 15 multiple choice vragen en 3 tot 5 open vragen. Voor meer informatie met betrekking tot het examen, klik hier.

Bijzonderheden:

De cursus kan ook als bedrijfstraining worden verzorgd. De training wordt dan afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie. Een training in kleinere groepen behoort dan tot de mogelijkheden. Voor de in house training wordt altijd een aangepaste offerte aangeboden.

Cursusdata:

Gaat van start bij voldoende deelnemers (neem contact op met de cursusadministratie 0651 360182)

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 1.255

(inclusief lunch en lesmateriaal)

(exclusief BTW en examenkosten LEC € 160,83)

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA-VOL 

Bedrijfshulpverlener

Preventiemedewerker 

Toezichthouder intern transport 

magazijn