Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA (VOL of VIL)

Inleiding:

De Arbeidsomstandighedenwet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Eén daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun zorg voor arbeidsomstandigheden afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche / industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu).Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.  Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat “Basisveiligheid VCA” voor alle medewerkers.

Doelgroep:

De VCA basisveiligheid opleiding is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-) chemische industrie, metaal, electro, transport en logistiek.

Doelstelling:

Deze VCA cursus geeft de medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De VCA cursus laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Diverse aspecten ten aanzien van veiligheid worden tijdens deze VCA cursus behandeld en onderbouwd met praktische voorbeelden van de onveilige situaties op werklocaties. De voordelen van het werken onder veilige omstandigheden komen dus gelijkertijd naar voren in deze cursus.

Herhaling:

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt tien jaar. De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren enorm veel veranderd is ten aanzien van de examens is het raadzaam de gehele ééndaagse opleiding te volgen.

Bijzonderheden:

Elke examenkandidaat dient een origineel legitimatiebewijs (en een kopie) mee te nemen naar het examen, anders kan men géén examen afleggen.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Open inschrijving:

Neem contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:

€ 250,- (Inclusief lesmateriaal, luch en examen)

in Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA -VOL

Veilig werken met de vorkheftruck

Veilig werken met de hoogwerker

VCA1