Awareness cursus gassen in containers

Awareness cursus “gassen in containers”

Awareness cursus gassen in containers

Inleiding

Het vergassen van een container is een methode om het ongedierte in een specifiek gebied te doden, te verstikken of te vergiftigen met behulp van ontsmettingsmiddelen. De behandeling van vrachtcontainers tegen ongedierte uit tropische landen gebeurt vaak niet volgens de procedures. Ook etiketten en ladingpapieren zijn zelden in orde.

Bij de meeste containerverschepingen wordt de lading beschermd door het gebruik van een gastoevoeging. Deze gassen zouden bij aankomst in de haven opgelost moeten zijn, maar om te voorkomen dat medewerkers bij het openen van de container alsnog blootgesteld worden aan achtergebleven schadelijke gassen vindt een gasmeting plaats.

Of het nu gaat om een gegaste container of een besloten ruimte waarin een schadelijk of zelfs dodelijk gas hangt, het betreden ervan brengt grote risico’s met zich mee.  Wanneer medewerkers (potentieel) blootgesteld kunnen worden aan gevaarlijke stoffen in gegaste containers dan dient de werkgever volgens de wet maatregelen te nemen.

Doelstelling

Iedereen die verantwoordelijk is voor het hanteren, openen of lossen van containers moet zich bewust zijn van de risico’s van gegaste containers en rekening houden met de mogelijkheid dat er in containers schadelijke concentraties ontsmettingsgassen kunnen zitten.

Doelgroep

Laders en lossers van stukgoedcontainers, heftruckchauffeurs, loods medewerkers en leidinggevende.

Inhoud van de training

In de trainingen worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inleiding gassen in containers
 • Laatste Minuut Risico Inventarisatie
 • Arbeidsomstandigheden wet
 • Verantwoordelijkheden werkgever en werknemer
 • Risico’s VBVBE en bronaanpak
 • Protocol veilig omgaan containergassen
 • ADR wetgeving en gevarenklassen
 • Gevaarsetiketten
 • Oorzaken van gassen in containers
 • Onbewust en bewuste gassen in containers
 • Gezondheidsrisico’s
 • Lucht, zuurstof, toxische stoffen en grenswaarden
 • Welke gassen worden gebruikt/komen we tegen?
 • Herkennen van gegaste containers
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meetaanpak, meten en meetapparatuur
 • Veel gebruikte meetsystemen
 • Meettechnieken en meetprincipes
 • Aandachtspunten bij het meten

Duur:

De training duurt één tot twee dagdelen. (afhankelijk van doelgroep)

Uitgangspunt bij de in-company training is dat de opdrachtgever zelf over een of meerdere gasdetectiesystemen beschikt.

Maximale groepsgrootte:  6 tot 8 personen

 Bijzonderheden:

De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten ontvangt men een certificaat.

Cursusdata:

Datum en cursustijden in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen  in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Wellicht ook interessant: 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

ADR cursus basis en tank

ADR Veiligheidsadviseur Wegtransport

Gegaste containers

Speciale meetapparatuur

 

Awareness cursus gassen in containers

Bewust of onbewust gegaste container?