Veilig werken met de stapelaar

Veilig werken met de  stapelaar

Inleiding:

Bij veel bedrijven is de stapelaar een belangrijk hulpmiddel voor het in de stelling plaatsen van diverse goederen. Waar vroeger veel arbeidskracht voor nodig was om goederen te verplaatsen, zijn vele verschillende interne transportmiddelen daarvoor in de plaats gekomen.

Helaas gebeuren er nog regelmatig onnodige ongevallen (ook met de stapelaar) al dan niet met schade aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop komen ook voor.

Wetgeving:

Recente veranderingen in de Arbo-wet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid in het bedrijf. De werkgever is volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die werken met een mobiel arbeidsmiddel, over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbo-besluit). Het begrip ‘specifieke deskundigheid’ is door de wetgever niet gedefinieerd.

De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Hij kan zelf bepalen op welke wijze deze training verzorgd wordt.

Artikel 8 van de Arbo-wet zegt dan ook: “De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid”.

Doelstelling:

De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werk met een stapelaar veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen.

Doelgroep:

Deze cursus is speciaal bedoeld voor werknemers die de stapelaar als hulpmiddel gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden. Zoals orderpicking in het magazijn of het opslaan van goederen in winkels.

Inhoud:

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbo-wetgeving
  • Risico’s, preventie, verantwoordelijkheid, houding en mentaliteit
  • Definities, keuring, CE, onderdelen
  • Belasten van de stapelaar
  • Hydraulische systemen
  • Elektrotractie en oplader
  • Laden en lossen van vrachtwagens
  • Inslaan van goederen en veilig gebruik van palletstellingen
  • Specifieke veiligheidsvoorschriften voor de stapelaar
  • Ergonomische aspecten

Ook wanneer de deelnemers weinig tot geen ervaring hebben met het bedienen van de stapelaar is deze training zeer geschikt. Er zal voldoende tijd en aandacht worden geschonken aan het aanleren van de basisvaardigheden zodat een ieder veilig en verantwoord met deze apparatuur kan werken.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen  in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:  

Opleidingen voor de vorkheftruck 

Awareness cursus gassen in containers

stapelaar3