Veilig werken met de terminaltrekker

Veilig werken met de terminaltrekker

Inleiding:

De specifieke arbeidsomstandigheden op het bedrijfsterrein en het werken met terminaltrekkers is niet geheel zonder risico’s. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Terminaltrekkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

Doelgroep:

De praktijkinstructie is speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die een terminaltrekker gebruiken om op bedrijfsterreinen (zoals op- en overslagbedrijven, veilingen en haventerminals) aanhangwagens of opleggers te verplaatsen.

Doelstelling:

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de terminaltrekker en overige technische voorzieningen en worden de specifieke bedieningsvaardigheden beoefend.

Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden, het gebruik van de trekker, en kan deze toepassen in de praktijk.

veilig werken met de terminaltrekker

Inhoud:

Het programma bestaat uit een praktijk gerichte veiligheidsinstructie waarin aandacht wordt besteed aan:

  • Bediening
  • Manoeuvreren
  • Gebruik gereed maken
  • Dagelijks onderhoud
  • Bediening
  • Aan- en afkoppelen
  • Rijden en manoeuvreren
  • Veiligheid

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Cursusprijs:

Op basis van offerte

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Locatie:

Deze wordt altijd in-company georganiseerd (bij minimaal 4 deelnemers)

Duur:

De cursus duurt 1 dag (voor code 95 – twee dagen). U kunt dit op 1 dag laten plaatsvinden, maar ook kiezen voor 2 dagdelen. (ochtend, middag en/of avond).

Bijzonderheden:

Het is mogelijk het praktische deel van de training met één of meerdere dagdelen uit te breiden. Zo is deze cursus ook geschikt voor deelnemers met weinig tot geen ervaring.

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie.

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Opleidingen voor heftruck en reachtruck 

VCA Basisveiligheid

veilig werken met de terminaltrekker