Veilig werken met gelimiteerde hoeveelheden ADR Goederen

Veilig werken met gelimiteerde hoeveelheden ADR Goederen

Inleiding       

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost. In ongewenste situaties kunnen deze producten gevaar opleveren voor mens en milieu. Vaak zijn dit gelimiteerde of kleine hoeveelheden.

Normaliter moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Uitzondering hierop zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren volgens de ADR-vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3.

Deze vrijstellingsregelingen gelden bijvoorbeeld voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen per voertuig, kleine verpakkingen en werkhoeveelheden.  Maar op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR dienen deze chauffeurs (en overige medewerkers) een verkorte opleiding te volgen.

gelimiteerde hoeveelheden ADR

ADR Gelimiteerde hoeveelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opleiding moet, afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken persoon, bestaan uit de volgende onderdelen:

A) Algemene bewustmaking

Het personeel moet bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

B) Functie specifieke opleiding

Het personeel moet een gedetailleerde opleiding in de bepalingen van de regelgeving betreffende het  vervoer van gevaarlijke goederen krijgen die direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.

C) Veiligheidsopleiding

In verband met de mogelijke gevaren van verwondingen of blootstelling als gevolg van incidenten bij het vervoer van gevaarlijke goederen,  met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel worden opgeleid betreffende de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen. De opleiding moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures.

Uiteindelijk moet de opleiding tot doel hebben het personeel bewust te maken van veilige behandeling- en noodprocedures.

Inhoud

Wetgeving, toezicht/opsporing, gevaarseigenschappen, Gevarenklasse en gevaarsetiketten, verpakkingseisen, documenten, veiligheidsmaatregelen, gelimiteerde hoeveelheden en hoofdstuk 1.1.3.6.

Frequentie   

In onderling overleg met opdrachtgever

Duur

De duur van deze training bedraagt 3 á 4 uur (afhankelijk van de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen).

Kosten

Neem voor een voorstel en offerte contact op met de cursus administratie of gebruik het contactformulier.

Soort examen         

De cursus kan worden afgesloten met een theoretische toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt men het Certificaat Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR.

Vooropleiding

lager onderwijs, redelijke beheersing van de Nederlandse Taal