Veilig werken en vervoeren van gelimiteerde hoeveelheden ADR Goederen

Veilig werken en vervoeren van gelimiteerde hoeveelheden ADR Goederen

Inleiding       

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost. In ongewenste situaties kunnen deze producten gevaar opleveren voor mens en milieu. Vaak zijn dit gelimiteerde of kleine hoeveelheden.

Volgens sectie 8.2.1 van het ADR moet iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor stukgoedvervoer (basisopleiding). Uitgezonderd van het vakbekwaamheidscertificaat zijn chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren volgens de ADR-vrijstellingsregelingen, die opgenomen zijn in ADR-sectie 1.1.3.

Deze vrijstellingsregelingen gelden bijvoorbeeld voor het vervoer van beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen per voertuig, kleine verpakkingen en werkhoeveelheden. Deze opleiding is van kracht sinds de laatste wijzigingen van het ADR per 1-1-1999.  Afhankelijk van het bedrijf wordt nog ingegaan op de gevaarlijke stoffen waarmee de cursist te maken heeft.

De opleiding moet, afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van de betrokken persoon, bestaan uit de volgende onderdelen:

A) Algemene bewustmaking

Het personeel moet bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

B) Functie specifieke opleiding

Het personeel moet een gedetailleerde opleiding in de bepalingen van de regelgeving betreffende het  vervoer van gevaarlijke goederen krijgen die direct aansluit op hun taken en verantwoordelijkheden.

C) Veiligheidsopleiding

In verband met de mogelijke gevaren van verwondingen of blootstelling als gevolg van incidenten bij het vervoer van gevaarlijke goederen,  met inbegrip van laden en lossen, moet het personeel worden opgeleid betreffende de risico’s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke goederen. De opleiding moet tot doel hebben het personeel bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures.

Uiteindelijk moet de opleiding tot doel hebben het personeel bewust te maken van veilige behandeling- en noodprocedures.

Inhoud

Wetgeving, toezicht/opsporing, gevaarseigenschappen, Gevarenklasse en gevaarsetiketten, verpakkingseisen, documenten, veiligheidsmaatregelen, gelimiteerde hoeveelheden en hoofdstuk 1.1.3.6.

Frequentie   

In onderling overleg met opdrachtgever

Duur

De duur van deze training bedraagt 3 á 4 uur (afhankelijk van de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen).

Kosten

De kosten van deze training bedragen € 150 excl. BTW maar inclusief certificaat, les- en schrijfmateriaal, koffie/thee)

Soort examen         

De cursus kan worden afgesloten met een theoretische toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt men het Certificaat Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR.

Vooropleiding

lager onderwijs, redelijke beheersing van de Nederlandse Taal

Specifieke opleiding (UNIEKE lachgas training)

Op verzoek heeft IMAG Opleiding & Advies een specifieke opleiding ontwikkeld met betrekking tot het veilig en verantwoord vervoeren van gasflessen met lachgas (di-stikstofoxide / N2O). Middels deze opleiding voldoet u aan alle wettelijke eisen. Deze training wordt verzorgd op ons kantoor te Haarlem op dinsdag 19 mei a.s. Aanvang: 13:00 uur.

De training duurt ongeveer 3 uur en na afloop ontvangt u een certificaat.

U kunt zich voor deze opleiding aanmelden via het inschrijfformulier aan de rechterzijde van deze site. Een mailbericht met uw aanmelding is ook mogelijk info@imagbv.nl