Veilig werken met de Shovel (wiellader/laadschop)

Veiligheidstraining Shovel (wiellader/laadschop)

Inleiding:

Veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en de constante alertheid op onveilige situaties en handelingen.

Dit geldt ook voor het werken met de shovel.  Het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden waarin de shovel moet functioneren kunnen grote risico’s met zich meebrengen.

De Wetgeving zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en een gedegen gebruikers- en veiligheidsinstructie te hebben ontvangen. Zij dienen dus te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Veiligheidstraining Shovel (wiellader/laadschop)

Doelgroep:

De training is vooral geschikt voor de gevorderde machinisten die reeds beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden.

Doelstelling:

Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de machinist centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de diverse Arbo-regelgeving is opgesteld.

Inhoud:

Tijdens de training wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In deze praktijkgerichte training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
  • Veiligheid en de omgeving
  • Kennis en gebruik van materiaal en materieel
  • Bediening
  • Controle en onderhoud
  • Uitrustingsstukken

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Docenten:

De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Duur:

De cursus duurt minimaal 1 dag  of twee dagdelen

Bijzonderheden:

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie via het contactformulier.

Ook interessant/vervolgopleiding:

Basis Veiligheid VCA

Heftruckopleidingen