Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Inleiding:

De sterk groeiende verkeersintensiteit in Nederland leidt tot een toenemende behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het huidige wegennet. Met als gevolg dat er steeds vaker aan de weg gewerkt wordt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Tijdelijke verkeersmaatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Een belangrijk aspect in deze situatie is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms zelfs agressief.

De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

Het werken op, aan of langs wegen brengt veel risico”s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.

lantaarnpaal

Doelstelling:

De cursus is  bestemd voor iedereen die te maken hebben met het werken op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk dat men op de hoogte is van o.a. de regelgeving omtrent verkeersveiligheid. Daarnaast vormen aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid een onderdeel van de training.

Inhoud:

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Doelstellingen van deze veiligheidstraining
 • Ontwikkeling Veiligheidsbewustzijn
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidsinspectie (ISZW)
 • Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
 • Verantwoordelijkheden werkgever
 • Verantwoordelijkheden werknemer
 • De Wegbeheerder
 • Wat is veilig werken?
 • Risico = kans x effect
 • Wat zijn de risico’s bij het werken aan de weg?
 • Welke maatregelen kunnen we treffen?
 • Bronaanpak = de juiste aanpak
 • CROW publicatie 96B
 • Overige wettelijke regelingen
 • Verkeersborden en afzettingsmateriaal
 • Basisinformatie tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Keuzeproces tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen bij specifieke  omstandigheden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Omgaan met calamiteiten
 • Bespreken praktijkvoorbeelden a.d.h. van foto’s

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen als  in-company training op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De cursus gaat uitvoerig in op de situatie binnen uw bedrijf en de werkzaamheden die de werknemers uitvoeren. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:  

Veilig werken met de hoogwerker

Fysieke belasting

VCA Basisveiligheid

Veilig werken aan de weg

Is toch duidelijk zo 😉