Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Doelstelling:

De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheid en verantwoordelijkheid van elke werknemer die regelmatig met diverse gevaarlijke stoffen moet werken. In ongewenste situaties kunnen de producten gevaar opleveren voor mens en milieu. Daarom is goede kennis van de verschillende stoffen waarmee wordt gewerkt noodzakelijk.

Op basis van Art. 8 Arbo-wet is de werkgever verplicht te zorgen voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van haar werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken.

Doelgroep:

Deze praktijkgerichte veiligheidstraining is bedoeld voor elke werknemer die regelmatig moet werken met één of meerdere soorten gevaarlijke stoffen, zoals verwerking, opslag, afvoer en intern en extern transport.

Inhoud:

De definitieve invulling van deze training is gebaseerd op de risico-inventarisatie en evaluatie van het bedrijf en wordt bepaald en samen besproken tijdens het intakegesprek. Puntsgewijs worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wetgeving, toezicht/opsporing
  • Gevaareigenschappen, gevarenklasse en gevaarsetiketten
  • Verpakking en documenten
  • Veiligheidsmaatregelen, R en S zinnen
  • Voorkomen ongevallen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen•Brand- en brandbestrijding
  • laden/lossen van vrachtwagens
  • Stuwage van de gevaarlijke stoffen in het voertuig

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever. Minimale trainingsduur: 1 dag

Bijzonderheden:

De cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of stuur een mailbericht naar info@imagbv.nl

Ook interessant/vervolgopleiding:

Awareness cursus Gassen in containers

Opleidingen voor hef- en reachtruck

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Klasse 4.2 met bijkomend gevaar klasse 8

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Klasse 4.3 product die tevens brandbaar is.