Nieuwe tachograaf

Wijzigingen ten aanzien van de nieuwe tachograaf.

Het is vanaf 15 juni 2019 verplicht de slimme tachograaf, in de volksmond ook wel de  “smart tacho” genoemd, in nieuwe voertuigen in te bouwen.  De redenen tot een vernieuwde ‘slimme’ tachograaf in 2019 heeft te maken met een hogere verkeersveiligheid en eerlijker concurrentie in Europa. Maar ondanks de strikte regelgeving en streng toezicht, wordt er nog steeds op grote schaal gemanipuleerd met tachografen en tachograafgegevens. De nieuwe slimme tachograaf moet fraude en manipulatie nog moeilijker maken.

De gegevens die de nieuwste tachografen genereren wordt steeds uitgebreider en nauwkeuriger. Het zijn de moderne (slimme) transportondernemers die naast het ‘kloksysteem’ ook de andere toepassingen en data ontdekken en inzetten om hun bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.

De belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Aangesloten op wereldwijd satellietnavigatiesysteem
De slimme tachograaf is aangesloten op het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS). Het communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand en interface met intelligente vervoerssystemen.

2. Locatiebepalingen worden om de drie uur geregistreerd
Op de slimme tachograaf wordt de plaats waar de werkdag begint en eindigt automatisch opgeslagen. Ook registreert de slimme tachograaf de GPS-positie van het voertuig om de drie uur. Dit gebeurt automatisch. De positiegegevens worden tijdelijk opgeslagen en kunnen gebruikers niet inzien. Zodra de positiegegevens niet meer nodig zijn, worden deze automatisch gewist.

3. De slimme tachograaf moet er komen om fraude en manipulatie tegen te gaan
In de slimme tachograaf zijn mogelijkheden om op afstand signalen van fraude op te sporen door handhavers ingebouwd. Bijvoorbeeld om te controleren of de chauffeur met een bestuurderskaart rijdt. Verder zijn er diverse beveiligingsmaatregelen genomen, zodat de slimme tachograaf extra goed is beveiligd. Denk hierbij aan:

  • Installateurs en werkplaatsen dienen gecertificeerd te zijn.
  • Er vinden geregeld betrouwbaarheidscontroles plaats.
  • Werkplaatsen dienen uitgerust te zijn met een werkplaatskaart die is geschikt voor de slimme tachograaf.
  • Locatiebepalingen die om de drie uur worden geregistreerd kunnen niet worden gereset.

4. Diverse registraties van tijdsoverlappingen worden herkend
De slimme tachograaf herkent diverse registraties van tijdsoverlapping. Tijdsoverlapping treedt op wanneer het tijdstip van de laatste uitneming van een bestuurderskaart, zoals van de kaart wordt gelezen, later is dan het actuele tijdstip van het controleapparaat waarin de kaart wordt ingebracht. Er ontstaat een tijdsconflict wanneer het huidige tijdstip meer dan één minuut afwijkt van de tijdsinformatie die de GNSS-ontvanger verstrekt. Diverse registraties van tijdsoverlapping vindt onder andere plaats bij onderhoud.

5. Autoriteiten voeren controles gerichter uit
Politie, douane en andere controleautoriteiten kunnen bepaalde activiteiten uit de slimme tachograaf op afstand en al rijdend uitlezen. Vanaf 2034 dienen alle controleautoriteiten van de Europese lidstaten uitgerust te zijn met vroegtijdige detectieapparatuur op afstand. Dat betekent dat er zowel controles op afstand en al rijdend als willekeurige controles langs de weg plaats kunnen vinden. Echter is het voor controleautoriteiten niet toegestaan om op afstand boetes uit te schrijven.Overtredingen van rij- en rusttijden kunnen niet op afstand worden uitgelezen, maar wel  de langste stroomstoring, fout in bewegingsgegevens, de door de tachograaf geregistreerde snelheid en rijden zonder kaart. Een controleur kan straks op afstand dus zien of er, op het moment van de controle, de 10 dagen er voor is gereden zonder kaart.

6. Over 15 jaar verplicht bij internationaal transport
In de huidige verordening (EU) Nr. 165/2014 is opgenomen dat voor internationaal vervoer voertuigen uiterlijk vijftien jaar na invoering van de tweede generatie digitale tachograaf voorzien moeten zijn van de tweede generatie digitale tachograaf. Uiterlijk dus 15 juni 2034. Voor alleen binnenlands vervoer mogen oude tachografen gebruikt worden tot einde levensduur.

7. Privacy gewaarborgd
Gegevens van de bestuurderskaart en tachograaf kunnen door diverse controleautoriteiten worden uitgelezen. Chauffeurs kunnen ervan uitgaan dat hun privacy wordt gewaarborgd. De gegevens mogen niet worden gedeeld met derden en enkel worden gebruikt om na te kunnen gaan of nieuwe voorschriften in acht worden genomen. Verder mogen de gegevens uitsluitend worden bewaard voor de duur van de wegcontrole en dienen de gegevens uiterlijk 3 uur daarna worden gewist. Er is een uitzondering, namelijk: wanneer de gegevens wijzen op mogelijke manipulatie of fraude van de slimme tachograaf. De gegevens mogen niet worden gedeeld met derden.  

8. Chauffeurs inlichten
Transportondernemingen die met voertuigen rijden die uitgerust zijn met een slimme tachograaf, zijn verplicht hun chauffeurs ervan op de hoogte te brengen dat vroegtijdige detectie op afstand en interface met intelligente vervoerssystemen mogelijk is.

9. Huidige en nieuwe bestuurderskaart te gebruiken voor beide tachografen
De nieuwe bestuurderskaart is geschikt voor zowel de eerste generatie digitale tachografen als de tweede generatie digitale tachografen. Dat geldt ook voor de huidige bestuurderskaart. Chauffeurs hoeven hun bestuurderskaart dus niet te vervangen. Dat is fijn!

10. Bedrijfskaart is 5 jaar geldig binnen EU
De bedrijfskaart is in Nederland 5 jaar geldig. Vanaf 15 juni 2019 is de bedrijfskaart in de gehele EU 5 jaar geldig, zodat deze overeenstemt met de geldigheidsduur van de bestuurderskaart.

Heeft u interesse in een cursus digitale tachograaf? Neem dan gerust contact op voor een voorstel op maat.