Preventiemedewerker

Preventiemedewerker Basiscursus

Inleiding:

De preventiemedewerker ondersteunt de ondernemer bij VGM beleid. De preventiemedewerker adviseert ten aanzien van veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet dus beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Op basis van  de RI&E kan worden bepaald welke kennis en competenties  nodig zijn en welke taken de medewerker  moet uitvoeren.

Elke werkgever moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Eventueel kan de werkgever zich ook gedeeltelijk of geheel laten ondersteunen door een externe arbodeskundige.

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen het bedrijf de taak van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Doelstelling:

Het verkrijgen van kennis en inzicht om binnen uw bedrijf om de taak van preventiemedewerker te kunnen vervullen.

Inhoud:

Tijdens de cursus Preventiemedewerker wordt aandacht besteed aan:

 • De belangrijkste Arbo-begrippen en relevante Arbo-wet en –regelgeving.
 • Taken en functie van de preventiemedewerker.
 • Rol en werkwijze van de arbeidsinspectie.
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie & Arbo-beleid.
 • Het opstellen van een plan van aanpak op basis van de Risico-Inventarisatie &  Evaluatie (RI&E) en het jaarlijks bijhouden hiervan.
 • Verzuimbeleid en –preventie.
 • Samenwerking met externe partijen.
 • Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.
 • Veiligheid, gezondheid & milieu binnen het bedrijf.
 • Plaats in de organisatie van de preventiemedewerker & interne en externe  overlegstructuur.
 • Omgaan met tegengestelde belangen en creëren van draagvlak binnen de  organisatie.

Duur:

De cursus duurt één hele dag en wordt o.a. regelmatig georganiseerd op onze opleidingslocatie te Den Bosch.

Bijzonderheden:

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Cursusdata:

Voor actuele data zie planning

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € €310,-

(Incl. les-schrijfmateriaal, bewijs van deelname, lunch en koffie)

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA -VOL

Bedrijfshulpverlener BHV

preventiemedewerker