Veilig werken met de pallettruck

Veilig werken met de  pallettruck

Inleiding:

In het bedrijfsleven is de elektrische pallettruck een belangrijk transportmiddel geworden. Waar vroeger veel arbeidskrachten voor nodig waren om goederen te verplaatsen, zijn vele verschillende interne transportmiddelen daarvoor in de plaats gekomen. Helaas gebeuren er nog regelmatig onnodige ongevallen al dan niet met schade aan goederen, inventaris en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop komen nog steeds voor.

Pallettruck-BTLevio_195

Wetgeving:

Recente veranderingen in de Arbo-wet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid in het bedrijf. De werkgever is volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die werken met een mobiel arbeidsmiddel, over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbo-besluit). Het begrip ‘specifieke deskundigheid’ is door de wetgever niet gedefinieerd.   De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Hij kan zelf bepalen op welke wijze deze training verzorgd wordt.   Artikel 8 van de Arbo-wet zegt dan ook: “De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid”.

Doelstelling:

De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werk met een elektrische pallettruck veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en in de praktijk toepassen.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Locatie:

Deze wordt altijd in-company georganiseerd (bij minimaal 4 deelnemers). Uitgangspunt bij de in-company cursus is dat de opdrachtgever zelf over een of meerdere elektrische pallettrucks beschikt. De cursus duurt 1 dag. U kunt dit op 1 dag laten plaatsvinden, maar ook kiezen voor 2 dagdelen. (ochtend, middag en/of avond).

Bijzonderheden:

Het is mogelijk het praktische deel van de training met één of meerdere dagdelen uit te breiden. Zo is deze cursus ook geschikt voor deelnemers met weinig tot geen ervaring.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Opleidingen voor heftruck en reachtruck

VCA Basisveiligheid