KCA Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval

KCA Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval

Inleiding:

Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval afkomstig van particulieren en in kleine hoeveelheden afkomstig van bedrijven.  De chauffeur van een chemokar moet in het bezit zijn van het basiscertificaat ADR.

In de Regeling Vervoer Huishoudelijke Gevaarlijk Afval 2004 is per 1 juli 2015 gewijzigd. Nieuw is dat de chauffeur, naast het ADR Basis certificaat, tevens moet beschikken over een speciale opleiding betreffende het op een veilige manier inzamelen, indelen en vervoeren van huishoudelijk gevaarlijk afval.

Deze cursus wordt niet meer door het CCV geëxamineerd.

Doelgroep:

Begeleiders en chauffeurs van voertuigen die huishoudelijk gevaarlijk afval inzamelen (chemokar).

Doelstelling:

De cursist krijgt inzicht in alle zaken met betrekking tot het veilig in ontvangst nemen en sorteren van huishoudelijk gevaarlijk afval, die worden aangeboden door particulieren.

Tevens heeft de opleiding tot doel de begeleider bewust te maken van veilige handelings- en noodprocedures.

Inhoud:

Tijdens de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Algemene wet- en regelgeving
  • Wat is klein chemisch afval?
  • Definities
  • Basiskennis natuur- en scheikunde
  • Het voertuig en de voorschriften tijdens het vervoer  en het inzamelen
  • Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Bijzonderheden:

De cursusdag wordt afgesloten met een theorietoets. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusdata:

Het bepalen van de cursusdatum gaat in onderling overleg met opdrachtgever.

Cursusprijs:

In company:  op basis van offerte

dgp-bb-chemokar