Herkennen van asbest

Herkennen van asbest

Inleiding:

Vroeger werd asbest zo gewaardeerd om zijn lage kostprijs, grote toepasbaarheid, bijzondere resistentie en brandwerende en isolerende eigenschappen. Maar  asbest is een product met zeer grote risico’s voor de gezondheid.

Asbest kent vele verschijningsvormen en toepassingen en dit bemoeilijkt de herkenbaarheid van dit materiaal. Het komt in de dagelijkse praktijk maar al te vaak voor dat asbesthoudend materiaal niet als zodanig wordt herkend of dat niet-asbesthoudend materiaal ten onrechte als verdacht wordt aangezien.

Doelgroep:

De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Doelstelling:

Na het volgen van de training veilig werken met en herkennen van asbest is de cursist in staat om asbest verdacht materiaal te herkennen. De training geeft, aan iedereen die direct of indirect met asbest te maken kan krijgen, inzicht in de mogelijkheden om risico’s bij het werken met asbest te vermijden.

Wanneer uw medewerkers de juiste deskundigheid hebben, kunnen onnodige gezondheidsrisico’s worden vermeden.

Bijzonderheden:

Tijdens deze training krijgt iedereen voldoende individuele aandacht en daarnaast wordt er ingaan op specifieke problemen en vragen die bij uw organisaties leven. De training is zeer praktijkgericht en wordt op uw locatie verzorgd en is helemaal toegesneden op uw organisatie en de praktijksituatie van de werknemers.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan de orde:

 • wetgeving over inventarisatie, rapportage en verwijdering
 • Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie
 • Ontstaan van asbest en kenmerkende eigenschappen;
 • Productieproces van asbesthoudende materialen;
 • Uiterlijke kenmerken van asbest;
 • Toepassingen van asbest
 • Hoe herken je asbest
 • Plaatsen waar je asbestverdachte stoffen kunt verwachten
 • De omgang met asbest en gezondheidsrisico’s
 • Maatregelen wanneer asbestverdachte materialen worden ontdekt
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Docenten:

De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Duur:

De cursus duurt één dagdeel.

Bijzonderheden:

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

 

Cursusprijs:

In company op basis van offerte na intakegesprek

Ook interessant/vervolgopleiding 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

asbest herkennen

Nog steeds een groot risico!