Basisveiligheid VCA-VOL (Leidinggevenden)

Basisveiligheid VOL-VCA voor Operationeel Leidinggevenden  

Inleiding:

De leidinggevende in de industrie en de bouwnijverheid (en het samenhangende transport) heeft een voorbeeldfunctie voor al het personeel op de werkvloer, ook op het gebied van veiligheid. Het hebben van de nodige kennis van zaken is cruciaal bij het uitvoeren van die taken.

De Arbeidsomstandighedenwet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun zorg voor arbeidsomstandigheden afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche / industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu).Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat “Basisveiligheid VOL ” voor alle operationeel leidinggevende. Dit diploma toont aan dat de leidinggevenden voldoende kennis heeft inzake veiligheidsmanagement en het motiveren van personeel.

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor operationeel leidinggevenden (zoals voorman, bedrijfsleider, planner).

Basisveiligheid VCA VOL

Doelstelling:

De cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden gaat in op de aspecten die voor leidinggevenden van belang zijn bij het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer. Na de cursus kent u de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de leidinggevenden.

Herhaling:

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA-VOL  bedraagt tien jaar. De herhalingscursus geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele leidinggevenden op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren enorm veel veranderd is ten aanzien van de examens is het raadzaam de gehele opleiding te volgen.

Bijzonderheden:

Elke examenkandidaat dient een origineel legitimatiebewijs  mee te nemen naar het examen, anders kan men géén examen afleggen.

Cursusdata:

In Company:  in onderling overleg met opdrachtgever

Open inschrijving: zie planning

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving tweedaagse opleiding:

€ 420,- (Inclusief lesmateriaal, lunch en examen)

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Preventiemedewerker 

VCAvol