Chauffeur Afvaltransport

Chauffeur Afvaltransport

Inleiding

In de deelmarkt afvalstoffenvervoer zijn vele ondernemingen werkzaam, die zich voornamelijk bezig houden met het inzamelen, opslaan (overslaan) en afvoeren van huishoudelijk-, bedrijfs-, klein chemisch-en niet-chemisch afval.

De wetgeving is in verband met de milieuproblematiek in een aantal wetten vastgelegd, waardoor de vervoerder, de afvalverwijderaar en natuurlijk de chauffeur gehouden zijn nauwlettend de voorgeschreven richtlijnen aan te houden.

Als chauffeur/belader bent u verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalstoffen. En het belangrijkste is dat u het visitekaartje bent van het bedrijf.   Gezien de verscheidenheid in afvalstromen zijn de taken en bevoegdheden enorm divers.

Maar tijdens deze werkzaamheden zijn er enorm veel gevaren (m.b.t. veiligheid en gezondheid) waar de chauffeur/belader aan wordt blootgesteld. Ook de plaats waar de wagens zich bevinden bepaalt ook de aard van het risico.

Chauffeur in het afvaltransport is een uitdagende en verantwoordelijke baan die uiteindelijk wel veilig en gezond moet kunnen worden uitgevoerd. Voorlichting en instructie is daarbij van groot belang. Daarom worden de mogelijke oplossingen en maatregelen aangereikt die belangrijk zijn om zodoende de onaanvaardbare risico in uw werk weer aanvaardbaar te maken.

mini-IMG_0021

Doelstelling

De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze de veiligheidsvoorschriften en regels op het gebied van milieu en Arbo toe te passen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zodat het werk verantwoord en volgens de geldende voorschriften en regels wordt uitgevoerd.

De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze afval te beladen, zodat er sprake is van ingezameld gescheiden afval.

Inhoud

Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie
 • Agressie en geweld
 • Beknelling bewegende delen
 • Blootstelling aan weersomstandigheden
 • Fysieke belasting
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Prik- en snij-incidenten
 • Val- en struikelgevaar
 • Vallende en wegschietende voorwerpen
 • Verkeer en omgeving
 • Werk- en rusttijden
 • Brand en explosiegevaar

Duur 

De cursus duurt 1 dag

Waarde nascholing: 7 uur

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Cursusprijs: 

Op basis van offerte

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met asbest

VIHB afvalstoffen