De betonmixer-chauffeur

De betonmixer-chauffeur

Inleiding:

Zoals bij alle beroepsgroepen in de bouwsector nemen de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een steeds belangrijker plaats in binnen het takenpakket van de werknemers. Veiligheid moet bij elke activiteit de eerste en de laatste zorg zijn. De werknemer dient niet enkel rekening te houden met zijn eigen veiligheid, maar ook met die van collega’s, klanten en voorbijgangers.

Het meest bekende aspect van het beroep van betonmixerchauffeur is het rijden met de vrachtwagen. Hij is echter maar gedurende één derde van zijn werktijd op de weg, maar ondanks dat vinden er met enige regelmaat ongevallen plaats waar de betonmixer en/of chauffeur bij betrokken is. Het blijkt dat het rijden met deze specifieke vrachtwagens fundamenteel verschillend is ten opzichte van het rijden met een ‘ klassieke’  vrachtwagen. Het rijden met een bewegende lading veroorzaakt bijkomende risico’s.

Wetgeving:

De werkgever is volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk, dat werknemers die werken met een transportwerktuig, over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbo-besluit).

Het begrip ‘specifieke deskundigheid’ is door de wetgever niet verder gedefinieerd. De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Artikel 8 van de Arbo-wet zegt dan ook: “De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid”.

Medewerkers met een betonmix-systeem laten werken zonder hiervoor een specifieke instructie te verzorgen is een overtreding van het Arbo-besluit en dus aan te merken als een economisch delict.

Doelgroep:

Werknemers die gaan werken als chauffeur op een betonmixer en chauffeurs die reeds enige jaren ervaring hebben.

betonmixer

Doelstelling:

De cursus is voornamelijk bestemd voor chauffeurs, die dagelijks dan wel regelmatig als betonmixer chauffeur werkzaam (zullen) zijn. Om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk dat men op de hoogte is van o.a. de regelgeving omtrent veiligheid en gezondheid.

De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werken met een betonmixer veilig en verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, en kan deze voorschriften in de praktijk toepassen.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen uitvoerig aan de orde:

 • De betonmixer-chauffeur
 • Veiligheids-, milieu- en kwaliteitszorg.
 • Kwaliteitszorg
 • Veiligheid, gezondheid en milieu
 • Sociale vaardigheden en beroepshoudingen
 • Betonmixer-chauffeur: meer dan rijden alleen
 • Risico´s algemeen
 • Risico’s en risicomanagement
 • Ongevallenpreventie
 • De producten die van toepassing zijn in de betoncentrale.
 • Beton, mortel en hun grondstoffen
 • Specifieke veiligheid – Mixervrachtwagen
 • Controle en onderhoud van het voertuig
 • Laden van beton
 • Vervoer van beton – Defensief rijden
 • Zwaartekracht en zwaartepunt
 • Kantelgevaar

Waarde nascholing: 7 uur

Duur:

De training betonmixer chauffeur duurt één dag of twee dagdelen.

Examen:

Na afloop wordt geen officieel examen afgenomen, maar wel wordt de theoretische kennis van de kandidaat getoetst. (multiple choice vragen) De deelnemers ontvangen bij een positief resultaat een bewijs van deelname.

In Company training:

De cursus wordt in company, in alle regio’s van Nederland georganiseerd. (bij minimaal 5 deelnemers). Uitgangspunt bij de in-company cursus is dat de opdrachtgever zelf over een betonmixer beschikt.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie

Ook interessant/vervolgopleiding:

VCA Basisveiligheid

Veilig werken met de verreiker