Privacy verklaring

Uw privacy

IMAG Opleiding & Advies acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop IMAG persoonsgegevens verwerkt van cursisten, relaties, klanten, en bezoekers van onze websites.

Natuurlijk worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt IMAG zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG + de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die per 25 mei 2018 als Europese privacywet geldt. (General Data Protection Regulation)

Dit betekent dat wij:

 • Via deze privacyverklaring vermelden wij duidelijk met welke doeleinden wij persoons-gegevens verwerken.
 • Het verwerken van persoonsgegevens beperken wij alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden.
 • Bij elk proces worden andere gegevens verzameld, waaronder de volgende: geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of bij betalingen.
 • Wij uw toestemming vragen in alle gevallen waarin deze toestemming vereist is.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. (bv examenbureau)
 • U het recht heeft om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te krijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende redenen waarvoor IMAG Opleiding & Advies uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Voor het aanvragen van examens bij externe examenbureau ’s (Zoals CBR-CCV, CBEX etc.)
 • Wij verwerken de persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen nemen, zowel via de email als telefonisch.
 • Wanneer u producten en/of diensten van IMAG Opleiding & Advies afneemt. Dit kan via onze website, telefonisch of bij bezoek aan uw bedrijf door onze opleidingsadviseur.
 • Wanneer u contact heeft met IMAG. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, een contactformulier via één van onze sites invult, gebruik maakt van het online aanmeldingsformulier, ( inschrijft voor een cursus), gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Om u van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij IMAG Opleiding & Advies rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over ontwikkelingen in de branche transport& logistiek, producten en/of diensten of updates m.b.t. cursusdata. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door IMAG Opleiding & Advies indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@imagbv.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren uw gegevens op geen enkele wijze.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

Op onze websites staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt IMAG Opleiding & Advies gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

IMAG Opleiding & Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien IMAG Opleiding & Advies een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop IMAG Opleiding & Advies uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s of in nieuwsbrieven.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

IMAG bv bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze kenbaar maken aan: IMAG Opleiding & Advies, t.a.v. de directie, Gruttostraat 32, 2025 XL Haarlem of e-mail: info@imagbv.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 11 mei 2018