Basic Life Support (BLS) en AED

Basic Life Support en AED

Inleiding:

De Basic Life Support (BLS) cursus is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren. Deze technieken kunnen worden toegepast bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

BLS bestaat uit meerdere eerste hulptechnieken die het slachtoffer in leven houden. Tijdens deze cursus, leert de deelnemer om adequaat te reanimeren, dan wel daarbij te assisteren. Ook leert men de vaardigheden die vereist zijn bij het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Na een korte uitleg over vitale functies en bij reanimatie betrokken anatomie leert u cardiale klachten herkennen en gaat de cursus over op het praktische deel. Hierin leert u een reanimatie bij volwassenen uitvoeren en veilig omgaan met een Automatische Externe Defibrillator.

Doelgroep:

Deze zeer praktijkgerichte training is bedoeld voor zowel leken als professionals.

Doelstelling:

Na afloop van de cursus Basic life support en AED beschikt u over de volgende kennis en vaardigheden:

  • Het geven van een korte uitleg over de vitale functies en organen van de menselijke anatomie
  • Het herkennen van cardiale klachten
  • Het uitvoeren van adequate Basic Life Support (BLS) – Reanimatie bij volwassenen
  • Het veilig omgaan met en het gebruik en onderhoud van een Automatische Externe Defibrillator (AED)
  • Het plaatsten van een patiënt in stabiele zijligging
  • Het uitvoeren van de Heimlich manoeuvre

Organisatie:

De training bestaat uit een deel theorie (20%) en een praktijkdeel (80%). In de training krijgt u beknopte theoretische uitleg middels een presentatie. Maar gedurende de hele cursus staat hands-on training centraal. Er wordt dus veel op de oefenpoppen geoefend met een AED trainer.

Duur:

Eén dagdeel à 4 uur. (ochtend, middag of avond)

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

 

In Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

Awareness cursus gassen in containers

Basic_life_Support

Basic Life Support