Veilig werken met Vorkheftruck/reachtruck

 

 Veilig werken met Vorkheftruck/reachtruck

Inleiding:

Elk bedrijf heeft te maken met intern transport van goederen. De praktijk leert dat incidenten met interne transportmiddelen als gevolg van oneigenlijk gebruik een aanzienlijke schadepost vormen. Niet alleen door letsel en schade aan personen, machines, stellingen, goederen en gebouwen, maar ook als gevolg van productie- en kwaliteitsverlies.

Geen enkele werkgever zou een werknemer zonder rijbewijs een vrachtwagencombinatie laten besturen. Toch gebeurt dit wel regelmatig met de heftruck. Vaak omdat het rijden met en bedienen daarvan vaak te makkelijk wordt gedacht. In de praktijk blijkt het een vaardigheid te zijn die met de nodige vakbekwaamheid en deskundigheid van de bestuurder zou moeten worden uitgevoerd.

Veilig werken met de vorkheftruck

Wettelijke eisen:

De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. (art.8)

Hijs en hefwerktuigen en alle gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. (7.17c) Het begrip “specifieke deskundigheid” is door de wet niet gedefinieerd; een wettelijk heftruckrijbewijs o.i.d. bestaat dus niet. Dit betekent dat de werkgever voor zijn bedrijfsomstandigheden moet aangeven wat ‘specifieke deskundigheid’ omvat.

Uit de risico’s die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is.

Doelgroep:

De ééndaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs, hef, of transportvoertuigen die 16 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van rij- en bedieningsvaardigheden. Dus ook voor diegene die af en toe de heftruck gebruiken als hulpmiddel bij hun werkzaamheden. Wanneer de werknemer niet voldoet aan deze twee eisen is het noodzakelijk het opleidingstraject uit te breiden met een extra praktische vaardigheidstraining.

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verant-woordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen, en kan deze toepassen in de praktijk.

Inhoud:
In de ochtendsessie wordt onder andereaandacht besteed aan:

 • Doelstellingen,
 • verantwoordelijkheid, houding/mentaliteit,
 • definities, risico=kans x effect,
 • belasten van de heftruck/reachtruck, lastdiagram,
 • veiligheids- en gezondheidsvoorschriften,
 • laden en lossen,
 • interne verkeersregels,
 • en enige technische kennis.

In de middagsessie wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf. De praktijk komt dus ruimschoots aan bod in rijvaardigheid en de behandeling van lasten. Tevens zullen de rij en bedieningsvaardigheden van de cursist worden getoetst.

Cursusdata:

 • In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 • Open inschrijving: Zie de actuele planning  of neem contact op met de cursusadministratie

Cursusprijs:

 • Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 225 (inclusief lesmateriaal, toetsing, certificaat en pasje)
 • In Company training:   voor een offerte op neem maat contact op met de cursusadministratie of via het contactformulier

Verlenging:

Wettelijk is dit niet geregeld. Veiligheidsbewijzen hebben dus geen maximale geldigheid van 3 of 5 jaar. Wel heeft de ARBO-wet bepaald dat aanpassing van het onderricht en opnieuw verstrekken daarvan nodig is, wanneer er sprake is van:

 • Een ongeval of bijna ongeval.
 • Functiewijziging en/of wijziging van de werkzaamheden, werkmethoden of  werkomstandigheden.
 • Wijziging in maatregelen die in het bedrijf of de inrichting belangrijk zijn.
 • Wijziging in aard en omvang van risico’s in het werk voor veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • Voorts als uit ervaring blijkt dat het eerder gegeven onderricht niet (meer) het effect heeft dat, gezien de risico’s die het werk voor de betrokken werknemers oplevert, gewenst is.