Cursus PGS 15 Opslag van Gevaarlijke Stoffen

Cursus PGS 15 Opslag van Gevaarlijke Stoffen

In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS 15 richtlijn. In 2011 is een geactualiseerde PGS 15 van kracht geworden. Wanneer het bedrijf of de organisatie de gevaarlijke goederen opslaat volgens deze richtlijn dan voldoet men aan de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving, de omgevingsvergunning en bij het Activiteitenbesluit.

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, vandaar dat het bedrijf of organisatie aan wettelijke eisen moet voldoen. Het niet kennen en toepassen van de wettelijke voorschriften rond opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot een ramp.

Voor meer informatie betreffende deze geheel geactualiseerde eendaagse opleiding verwijzen wij u graag naar de volgende speciale site:

www.cursus-pgs15.nl

In 2024 wordt deze cursus op de volgende data georganiseerd op onze locatie te Nieuwegein:

21 maart 2024

2 juli 2024

 

Cursus PGS 15