Veilig werken met rolsteigers

Veilig werken met rolsteigers

Inleiding:

Het werken met rolsteigers valt onder risicovolle werkzaamheden.  Het grootste probleem bij het gebruik van rolsteigers is dat de steiger op een verkeerde manier is opgebouwd en onvoldoende rekening wordt gehouden met de omgeving en de ondergrond. Dit gaat echter vaak ten koste van de veiligheid van de rolsteiger. Hier wordt de Arbeidsinspectie ook regelmatig mee geconfronteerd. Vandaar dat zij regelmatig gerichte inspecties uitvoeren op het juist gebruik van een rolsteiger. Grote maar zeker ook kleinere bouwlocaties worden bezocht.

Doel van de training:

De cursist is na afloop van de cursus in staat om de risico’s bij het monteren en/of demonteren van aluminium rolsteigers te herkennen en te beoordelen en tevens om op een veilige en verantwoordelijke wijze met aluminium rolsteigers te kunnen werken.

Doelgroep:

Alle werknemers die bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruik maken van een rolsteiger om veilig te kunnen werken op hoogte.

Inhoud van de cursus:

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet en regelgeving
  • Benaming en functie van steigeronderdelen
  • Soorten aluminium rolsteigers, functies en eigenschappen
  • Risico’s bij het werken met aluminium rolsteigers
  • Belastingen bij aluminium rolsteigers

Praktische oefening veilig werken met aluminium rolsteigers;

  • Werkplekorganisatie en afzetting,
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • Toepassing van valbeveiliging in de praktijk
  • Onveilige werkomstandigheden

Bijzonderheden:

De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer. Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende is beoordeeld ontvangt men het veiligheidscertificaat

Uitgangspunt bij de in-company training is dat de opdrachtgever zelf over één of meerdere rolsteigers  beschikt.

Duur:

De training bestaat uit één deel theorie à 2 uur en één deel praktijk à 2 uur.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veilig werken met de hoogwerker 

VCA Basisveiligheid 

mini-PICT0009(2)