BHV Bedrijfshulpverlening

BHV Bedrijfshulpverlening

Inleiding:

Op basis van de Arbo-wet is de werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Het doel van deze maatregelen is het beperken van de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere aanwezige personen, bij ongevallen, brand, explosie, instorting of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Elk bedrijf, instelling en organisatie dient te beschikken over een goed opgeleid persoon (of personen), die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten adequate hulp te verlenen.

Doelgroep:

De cursus bedrijfshulpverlening is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het bedrijf.

Doelstelling:

Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat om bij calamiteiten assisterend op te treden bij het in gang zetten van de (hulpverlenings-) procedures en actie te ondernemen ten aanzien van de repressie en schadebeperking.

Inhoud:

Tijdens deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Brand en brandbestrijding
  • Het gebruik van blusmiddelen bij vaste – en vloeistof- en gasbranden
  • Het herkennen van de gevaren bij hulpverlening en alarmeren
  • Reanimatie en AED
  • Levensreddende handelingen
  • Levensreddende handelingen eventueel met lotus slachtoffer(s)
  • Praktijkoefening afgestemd op uw arbeidsomstandigheden (n.a.v. de RIE)

Herhaling:

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Werkgevers kunnen door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, aantonen te voldoen aan de basisverplichting.

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst.

Bijzonderheden:

De verkorte cursus EHBO voor chauffeurs kan meetellen voor de nascholingsuren van chauffeurs t.b.v. de code 95. De kosten voor het aan- en afmelden bij het CCV zijn € 22 per persoon per cursus!

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

Cursuskosten tweedaagse basisopleiding:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 450,- (excl BTW)  Inclusief les- en schrijfmateriaal, toetsing en diploma!!

Cursuskosten herhalingscursus:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 225,- (excl BTW)  Inclusief les- en schrijfmateriaal, toetsing en diploma!!

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke risico’s kent, verzorgen wij ook in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of stuur een mailbericht voor een offerte op maat.

Ook interessant/vervolgopleiding:  

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA-VOL 

Veilig werken met gevaarlijke stoffen 

Preventiemedewerker 

BHV

Vakbekwame Bedrijfshulpverleners zijn onontbeerlijk voor het bedrijf!!