Criminaliteitspreventie in het wegtransport

Criminaliteitspreventie in het wegtransport

Inleiding:

Voor Nederland is het vervoer over de weg verreweg de belangrijkste wijze om goederen te verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland neemt door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een belangrijke positie in.

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer, is de Nederlandse transportsector relatief vaak het slachtoffer van lading- en brandstofdiefstal.

Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden.

Verschillende vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten plaatsvinden. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor de industrie, de verzekeraars en de sector transport.

Maar denk hierbij ook aan de schade die de transportwereld lijdt door het niet kunnen nakomen van een tijdige aflevering van de goederen en de imagoschade.

Doelgroep:

Chauffeurs, transportplanners, eigen rijders, expediteurs en ondernemers.

Doelstelling:

De deelnemers krijgen inzicht en kennis ten aanzien van ladingdiefstal, voertuigdiefstal en diefstal van brandstof en welke effecten dit heeft op de bedrijfsvoering.

De deelnemer kan de AVC/CMR bepalingen benoemen ten aanzien van de diverse soorten van diefstal. Samen met de cursisten wordt een veiligheidsprotocol samengesteld.

Waarde nascholing: 7 uur

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij ook in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:  

De digitale tachograaf 

Fysieke belasting 

Communicatieve vaardigheden

criminaliteitspreventie

Lading- en brandstofdiefstal is helaas een serieus probleem binnen het transport. Maar met de juiste aanpak kan het risico verkleind worden!