Veilig aanslaan van lasten

Veilig aanslaan van lasten

Inleiding:

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meest risicovolle werkzaamheden. Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of in een lang verleden iets hebben gedaan.

Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:

  • Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
  • Het losschieten van de sluiting
  • Het verkeerd aanslaan van de last
  • Het kantelen van de last
  • Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men onder andere gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaamheden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden. 

Doelgroep:

Alle werknemers die bij het uitoefenen van hun dagelijks werkzaamheden, lasten moeten aanslaan en hijsen.

Doelstelling:

De werknemer aanleren om op een juiste, verantwoorde en veilige wijze lasten aan te slaan en te verplaatsen en te communiceren met de bedienaar van het hijswerktuig.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-voorschriften met betrekking tot intern transport volgens Arbo informatieblad 17. Tevens wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen waarbij lasten worden aangeslagen.

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen  in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding:  

Opleidingen voor de vorkheftruck

Fysieke belasting 

VCA Basisveiligheid 

IMG_1657

Begeleiden van de last

SAMSUNG

Veilig aanslaan van de last