Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA (VOL of VIL)

Inleiding:

Al sinds de jaren negentig wordt de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, beter bekend als VCA, gebruikt om werknemers met uitvoerende taken in risicovolle omgevingen veiliger te laten werken en ongelukken te voorkomen. Toch is veilig werken nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo waren er volgens het Ministerie van SZW vorig jaar meer dan twee duizend werkgerelateerde ongelukken, waarvan er zeer veel  fataal afliepen.

De Arbeidsomstandighedenwet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Eén daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun zorg voor arbeidsomstandigheden afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Voldoende kennis van gezond en veilig werken blijft dus heel belangrijk om risico’s goed te kunnen inschatten en voldoende maatregelen te nemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de werknemer de kennis kan toepassen op de werkvloer.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche / industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.  Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat “Basisveiligheid VCA” voor alle medewerkers.

Doelgroep:

De VCA basisveiligheid opleiding is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-) chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek.

Doelstelling:

Deze VCA cursus geeft de medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De VCA cursus laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Diverse aspecten ten aanzien van veiligheid worden tijdens deze VCA cursus behandeld en onderbouwd met praktische voorbeelden van de onveilige situaties op werklocaties. De voordelen van het werken onder veilige omstandigheden komen dus gelijkertijd naar voren in deze cursus.

Herhaling:

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt tien jaar. De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren enorm veel veranderd is ten aanzien van de examens is het raadzaam de gehele ééndaagse opleiding te volgen.

Examens:

Sinds een jaar of vijf gelden voor alle VCA-examens nieuwe toets- en eindtermen. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en wijzen om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de dagelijkse beroepspraktijk.

Het VCA-diploma is nog steeds tien jaar geldig. Elke examenkandidaat dient een origineel legitimatiebewijs mee te nemen naar het examen, anders kan men géén examen afleggen.

Het nieuwe examen Basisveiligheid (B-VCA) duurt 60 minuten en telt 40 vragen. U bent geslaagd wanneer u meer dan 2580 punten heeft behaald.

De nieuwe examens VOL-VCA en VIL-VCU tellen 70 vragen waarvoor cursisten maximaal 75 minuten de tijd krijgen. U bent geslaagd wanneer u meer dan 4515 punten heeft behaald.

Via deze link kunt u alvast kennismaken met de nieuwe vraagvormen en opzet van de VCA examens.

Bijzonderheden:

Deze cursus kan meetellen voor de nascholingsuren van chauffeurs t.b.v. de code 95. De kosten voor het aan- en afmelden bij het CCV zijn € 22 per persoon per cursus!

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

Open inschrijving:

Neem contact op met de cursusadministratie 0651 360182 of stuur een mailbericht naar info@imagbv.nl. of check de pagina planning.

Regelmatig wordt deze cursus georganiseerd op de avonden in Noordwijkerhout of op hele dagen te Haarlem of Hoofddorp.

in Company training:

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie 0651 360182

Ook interessant/vervolgopleiding: 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA -VOL

Veilig werken met de vorkheftruck

Veilig werken met de hoogwerker

VCA1