Stil laden en lossen

Stil laden en lossen

Inleiding:

Ronkende vrachtwagens, irritante achteruitrijdpiepers, schallende autoradio’s, gierende hydrauliek van laadkleppen, bonkende rolcontainers, rammelende flessen en ratelende winkelwagentjes. Herkenbare en hinderlijke geluiden voor wie in de directe nabijheid van een supermarkt of andere winkels woont. Soms al voor dag en dauw, dan weer ’s avonds laat. Een steeds terugkerende bron van ergernis die met de uitbreiding van de winkeltijden groter is geworden.

De Winkeltijdenwet stelt geen maximum meer aan het aantal openingsuren van winkels per week. Winkels krijgen de vrijheid om ‘s avonds tot 22.00 uur open te zijn. Daardoor zijn de openingstijden van winkels in toenemende mate opgerekt naar de avond. Dat is prettig voor de consument die op een later tijdstip boodschappen kan doen. Het beleveren van winkels en bedrijven wordt dus een steeds grotere uitdaging. De consument verwacht continu volle schappen in de winkels. Winkeliers kunnen dit garanderen door de winkels soms meerdere keren per dag te laten bevoorraden door verschillende leveranciers.

Ook voor transportbedrijven heeft deze wijziging van de wet de nodige gevolgen. Om de files te vermijden gebeurt dit steeds vaker in de vroege ochtend of laat in de avond, als het rustig is op de weg. Verschuiving van transportactiviteiten kan leiden tot het ontstaan van geluidsoverlast op tijden die voor omwonenden als hinderlijk wordt ervaren.

mini-PICT0087

Doelgroep:

Chauffeurs, bijrijders en transportplanners.

Doelstelling:

Tijdens deze training worden deelnemers zich bewust van het geluidsniveau bij laden en lossen. Ook leren zij hoe ze de hoeveelheid geluid kunnen beperken.

Het programma bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte inclusief behendigheidsproef.

Inhoud:

Tijdens de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • oorzaken geluidshinder
  • wettelijke voorschriften
  • geluidsoverlast herkennen en vaststellen
  • problemen met piekgeluiden voorkomen
  • stil laden en lossen
  • juist gebruik van hulpmiddelen

Het doel is medewerkers zo te trainen dat ze weten op welke wijze problemen met geluidsoverlast zijn te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en ten tweede om medewerkers kennis te laten maken met de mogelijkheden om stil te laden en te lossen.

Waarde nascholing: 7 uur

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

Cursuskosten:

Op basis van offerte

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze training op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie

Ook interessant/vervolgopleiding:  

Communicatieve vaardigheden 

Fysieke belasting 

Leefstijl