Veilig werken met de Bobcat (Schranklader, skidloader)

 Veilig werken met de Bobcat (Schranklader, skidloader)

Inleiding:

Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en de constante alertheid op onveilige situaties en handelingen. Dit geldt met name voor het werken met kleine laadschoppen. Deze transportmiddelen worden ook wel schrankladers genoemd of in de spreektaal: de Bobcat.

De mogelijkheden met deze laadschoppen in de praktijk zijn zo divers dat we deze machines in zeer veel uiteenlopende branches tegenkomen. Zoals: scheepvracht- verladers, aannemers, sloperijen en de landbouw.

Het werken met de Bobcat en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld het werken bij onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van hoogte, werken in slooppanden, of het werken in besloten ruimten.

De Wetgeving zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden, dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Schrankladers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van deze kleine laadschoppen en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.  

Veilig werken met de shanklader

Doelgroep: 

De training is vooral geschikt voor de gevorderde machinist die reeds beschikken over een voldoende mate van rij- en bedieningsvaardigheden. De minimumleeftijd is 16 jaar.

Doel van de training: 

Tijdens deze veiligheidstraining die staat voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de diverse Arbo-regelgeving is opgesteld.

Inhoud:

Tijdens de training wordt er geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:

 • de schranklader : opbouw en werking
 • dagelijkse controles : preventieve controle en onderhoud
 • bediening van het voertuig
 • veilig rijden en werken , leren uit ongevallen en bijna ongevallen
 • technische en economische aspecten
 • Arbo technische bepalingen , rechten en plichten , aansprakelijkheid van de bestuurder
 • stabiliteit van de machine en de last
 • vervoer van de schranklader

Praktijk:

 • preventieve controles en onderhoud
 • opscheppen en uitkappen van bulkgoederen
 • opduwen en stapelen van goederen
 • schoonmaken van de werkvloer
 • eventueel werken met voorzetapparatuur

Docenten:

De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.

Duur:

De cursus duurt 1 dag of twee dagdelen

Bijzonderheden:

Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.

Cursusdata:  

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

In Company training:  

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie.

Ook interessant/vervolgopleiding:  

VCA Basisveiligheid

Opleidingen voor de heftruck

Veilig werken met de shovel

Veilig werken met de shankladerVeilig werken met de shanklader